nad.bg
Запазете час

  Активиране на имунните клетки с обикновен витамин за борба със смъртоносния рак на мозъка

  Смъртоносен рак на мозъка Ниацинът (витамин B3) задейства имунните клетки да атакуват клетки, иницииращи човешки мозъчен тумор свързан с борба със смъртоносния рак на мозъка.

  Неконтролируемо растящите клетки могат да образуват тумори

  Когато се образуват тумори, те се сблъскват и нападат защитата на тялото – имунната система. И често туморите обезоръжават нашите защитни имунни клетки, което ги прави неефективни и елиминира способността им да убиват ракови клетки. Това важи за смъртоносния и изключително нелечим рак на мозъка, наречен глиобластом. Така, че намирането на начини за реактивиране на нашите имунни клетки за елиминиране на тумори може да помогне в борбата с ракови заболявания като глиобластома. Саркар и колеги от университета в Калгари публикуваха статия в Science Translational Medicine, която показва, че имунните клетки могат да бъдат подмладени и реактивирани от витамин B3 или ниацин. Изследователите показаха, че излагането на тези имунни клетки на въздействието на ниацин може да инхибира растежа на човешки ракови клетки, който инициира глиобластоми. „Подчертаваме ниацин, обикновен витамин, който може бързо да се преведе в клинично приложение, като имунен стимулатор срещу глиобластоми“, така казват изследователите в статията. Бораба със смъртния рак на мозъка Глиобластомите са най-честата и най-опасната форма на тумори, които възникват в централната нервна система на възрастни. Те са смъртоносни, с преживяемост от около 15 месеца, дори когато пациентите се лекуват с агресивна хирургия, химиотерапия и радиация. Прогнозата за глиобластомите остава мрачна, отчасти защото техните стволови клетки – клетки, иницииращи мозъчни тумори – са относително устойчиви на химиотерапия и радиация. Така че има нужда от терапевтично развитие, което е насочено към клетки, иницииращи мозъчни тумори.

  Допълнителна характеристика

  Допринасяща за смъртоносните способности на глиобластомите, е ефективното използване на туморите от заобикалящата ги среда, включително имунните клетки, проникващи в тумора. Имунните клетки, които инфилтрират тъкани и тумори, наречени макрофаги, и техните циркулиращи в кръвта прекурсори, наречени моноцити, наричани колективно миелоидни клетки, може първоначално да се опитат да контролират растежа на тумора, но в крайна сметка са подкопани от клетки, иницииращи мозъчни тумори и техните потомства, за да потиснат имунната система и за насърчаване на растежа на глиобластома. Следователно, лекарствата, които реактивират инфилтриращите и борещите се свойства на компрометирани миелоидни клетки, са силно желани за глиобластоми. Скорошно проучване, което извършва тестиране на молекули, които влияят върху активността на миелоидните клетки, показа, че обикновеният витамин ниацин има стимулиращ ефект. Ниацинът действа като прекурсор и има способността да повишава нивата на никотинамид аденин динуклеотид (NAD+), молекула, играеща критична роля в генерирането на клетъчна енергия, която също може да засили имунната функция. Ниацинът може да увеличи човешкия NAD+ в кръвта и потенциално и в други тъкани. Тъй като ниацинът е бил безопасно използван при хора във високи дози, Саркар и колеги изследват дали стимулираните от ниацин миелоидни клетки биха инхибирали клетъчния растеж, иницииращ мозъчен тумор, на клетки, взети от пациенти с глиобластом.

  Оносно проучването

  За да направи това, изследователският екип от университета в Калгари имплантира клетки, иницииращи тумор от глиобластом, от пациенти в мозъците на мишки, за да образуват мозъчни тумори. Седмица след операцията те започват да лекуват мишките с физиологичен разтвор или ниацин в продължение на 5 седмици, а 6 седмици след имплантирането те използват изображения на мозъка, за да изследват размера на мозъчните тумори. Изображението на мозъка показва, че мишки, третирани с ниацин, са имали мозъчни тумори, които са нараснали до по-малко от половината от размера на мозъчните тумори при мишки, третирани с физиологичен разтвор. Освен това мишките, третирани с ниацин, в крайна сметка живеят по-дълго в сравнение с мишките, третирани с физиологичен разтвор. Ниацинът намалява растежа на клетъчни импланти Ниацинът намалява растежа Ниацинът намалява растежа на клетъчни импланти, иницииращи мозъчен тумор, получени от пациенти, при мишки и удължава продължителността на живота им. Мишки, имплантирани с клетки от глиобластом, получени от пациента в мозъка им, са били третирани с ниацин (100 mg/kg) или носител (физиологичен разтвор) всеки ден в първата седмица след операцията. Изследователите оценяват терапевтичната ефикасност на ниацин 6 седмици след имплантирането. Изследователите наблюдават големи тумори при мишки, третирани с носител и много намален обем на тумора при тези, третирани с ниацин. Мишки, които са получили физиологичен разтвор, са проявили симптоми малко след това и графиките за оцеляване показват, че ниацинът удължава живота. След това изследователите повторили тези експерименти, но този път включили в експеримента текущия лекарствен стандарт за лечение на глиобластом, темозоломид. Когато лекуват тези мишки с комбинация от ниацин и темозоломид, мишките оцеляват по-дълго, отколкото при всяко лечение самостоятелно. Тези експерименти подчертават потенциала за добавяне на ниацин към настоящия терапевтичен режим за глиобластом.

  Изследователите открили, че изложените на ниацин моноцити отслабват растежа на клетки

  Иницииращи мозъчен тумор, получени от пациенти с глиобластом, като секретират молекула, наречена интерферон-α14. Тази молекула инхибира растежа и репликацията на клетки, които имат неговия рецептор, който често се намира върху раковите клетки. По този начин терапевтичните ефекти на ниацина били отхвърлени при мишки, съдържащи клетки, иницииращи мозъчен тумор, без рецептор за интерферон-α14, което показва, че ефектите на ниацин зависят от интерферон-α14. ниацинът може да предизвика същия ефект с човешки миелоидни клетки След това изследователите са искали да видят дали ниацинът може да предизвика същия ефект с човешки миелоидни клетки. За да направят това, изследователите взели миелоидни клетки от пациенти с глиобластом, както и от хора без глиобластоми и ги култивирали в петриеви панички. След това взели разтворите, в които тези миелоидни клетки били отгледани. И се опитали да отгледат клетки, иницииращи мозъчен тумор, от различни пациенти с глиобластом.

  Разтворите от миелоидни клетки

  Те са взети от здрави пациенти, инхибират растежа на клетките, иницииращи мозъчния тумор, докато разтворите от миелоидни клетки, взети от пациенти с глиобластом, нямат ефект. Въпреки това, когато те повторили експеримента, но този път добавили ниацин към миелоидните клетки от пациенти с глиобластом. Изследователите видяли значително намаляване на растежа на клетките, иницииращи мозъчния тумор. Това показва, че лечението с ниацин реактивира способността за инхибиране на клетъчния растеж. Иницииращ мозъчен тумор, на моноцити, получени от пациенти с глиобластом. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32238578/. Моноцитите от пациенти с глиобластом не потискат клетъчния растеж, иницииращ мозъчен тумор, в културата. Но се активират отново чрез излагане на ниацин. Клетките, иницииращи мозъчния тумор, бяха изложени на разтвори от моноцити или от здрави доброволци (MonoCM). Или от пациенти с глиобластом (GBM-MonoCM). За разлика от клетките от здрави доброволци, моноцитите, изолирани от кръвта на пациенти с глиобластом. Не инхибират растежа на клетки, иницииращи човешки мозъчен тумор.

  Третирането с ниацин моноцити

  Трябва да се отбележи, че третирани с ниацин моноцити, получени от пациенти с глиобластом (GBM-Niacin-MonoCM). Възстановяват способността си да инхибират растежа на клетки, иницииращи мозъчен тумор. антипролиферативния фактор интерферон-α14 в разтворите от миелоидни клетки, получени от глиобластом. Трябва да се отбележи, че ниацинът повишава количеството на антипролиферативния фактор интерферон-α14 в разтворите от миелоидни клетки, получени от глиобластом. Когато изследователите блокират рецептора за интерферон-α14, ниацинът вече не реактивира способността за инхибиране на туморния растеж на моноцитите. Получени от пациента с глиобластом, като по този начин подкрепя участието на интерферон-α14 в индуцирания от ниацин туморен контрол. Тези открития показват, че ниацинът е обещаващо лечение за нелечимите в момента глиобластоми. „Ние предлагаме имуностимулиращата активност на ниацин, обикновен витамин. Те може бързо да се преведе в клинична употреба, като допълнително лечение за пациенти с глиобластом“, казват изследователите в статията. „Нарушеният миелоиден имунитет при други видове рак също може да бъде благоприятен за интервенция с ниацин. Но това остава да бъде определено в бъдещи проучвания.“ Източник: Sarkar S, Yang R, Mirzaei R, Rawji K, Poon C, Mishra MK, Zemp FJ, Bose P, Kelly J, Dunn JF, Yong VW. Контрол на растежа на мозъчния тумор и борба със смъртоносния рак на мозъка чрез реактивиране на миелоидните клетки с ниацин. Sci Transl Med. 1 април 2020 г.;12(537):eaay9924. doi: 10.1126/scitranslmed.aay9924. PMID: 32238578.
  ТОП 5 ПРИЧИНИ ЗАЩО Е НУЖЕН NAD+
  Ние в NADBG сме убедени в силата на NAD+, тази естествена... Вижте повече
  Menopause-Biological-Age-and-NAD
  Менопаузата, Биологичната Възраст и NAD+
  Сигурно сте чули, че преминавайки през менопаузата... Вижте повече
  statia-nad-reproductive-medicine
  Връзката между NAD+ и репродуктивното здраве на жените
  Проучване разкрива връзката между молекулата NAD+ и... Вижте повече
  Съвети за добър и пълноценен сън
  Съвети за добър и пълноценен сън
  Съвети за добър и пълноценен сън Лягайте и се... Вижте повече
  Подмладяване на кожата
  Подмладяване на кожата
  Младостта носи естествената красота на кожата Ако... Вижте повече
  Лечение на зависимости
  Лечение на зависимости
  Лечение на зависимости Зависимостта е мозъчно... Вижте повече
  дефицит на желязо
  Какви витамини да изберем при дефицит на желязо в организма
  Недостигът на желязо е един от най-честите дефицити... Вижте повече
  Детоксикация след прием на алкохол
  Детоксикация след прием на алкохол
  Продължителната употреба на алкохол неизменно води... Вижте повече
  Дейвид Синклер
  Кой е Дейвид Синклер?
  Дейвид Синклер е професор в катедрата по генетика и... Вижте повече
  транс-ресвератрол
  Транс-ресвератрол. Източник – японска фалопия. Ползи и безопасност
  Японската фалопия (транс-ресвератрол) съдържа повече... Вижте повече
  грижа за кожата с НАД+
  Иновативна грижа за кожата с НАД+
  Възможно ли е с НАД+ да предпазим кожата от... Вижте повече
  Ресвератрол - изследвания и проучвания
  Ресвератрол – изследвания и проучвания
  Ресвератрол е природен антиоксидант, който може да... Вижте повече
  Какви са ползите и свойсвата на Куркумин?
  Какви са свойствата и ползите от Куркумин?
  Куркумата (Curcuma longa) е една от най-здравословните... Вижте повече
  Може ли NAD+ да подобри ферлитета
  Може ли NAD+ да подобри репродуктивните функции
  Качеството на женските яйцеклетки зависи от... Вижте повече
  терапията с NAD+
  6 ефекта от терапията с NAD+
  Терапията с NAD+ или никотинамид аденин динуклеотид е... Вижте повече
  постковид синдром
  NAD+ терапията облекчава симптомите на дългия постковид синдром
  Неотдавна Кендъл Дженър сподели в един от епизодите... Вижте повече
  лаймска болест
  Може ли NAD+ да помогне при лечение на лаймска болест?
  Какво е лаймска болест Лаймска болест е бактериална... Вижте повече
  Може ли хроничният стрес да ускори стареенето?
  Може ли хроничният стрес да ускори стареенето?
  Според данни от актуално клинично проучване... Вижте повече
  Терапиите с NAD+ са нов холистичен метод за преодоляване на зависимости
  Терапиите с NAD+ са нов холистичен метод за преодоляване на зависимости
  NAD+детоксикира тялото и повишава имунитета, подпомага... Вижте повече
  Всичко, което е важно да знаем за витамин B6
  Всичко, което е важно да знаем за витамин B6
  Витамин B6 е открит през 1926 г Как точно се е случило... Вижте повече
  Как действа NAD?
  Как действа NAD?
  Oще за това какво казва науката за това как действа... Вижте повече
  Предполагаеми, недоказани ползаи на NAD+
  Предполагаеми, недоказани ползи на NAD+
  енергията в човека се увеличава подобряване на... Вижте повече
  Какво знаем за ролята на NAD в организма
  Какво знаем за ролята на NAD в организма
  Може да се каже, че когато приемаме NAD+ ние осигуряваме... Вижте повече
  Ролята на NAD
  Ролята на NAD
  Според учените ролята на NAD се потвърждава и от факта,... Вижте повече
  Повече информация за NAD+
  NAD+
  Отдавна известно вещество NAD+ NAD+ се оказа способно... Вижте повече
  Процесът на възстановяване на мускулите
  NAD+ Възстановява основния часовник за възстановяване на мускулите
  Учените от Северозападния университет откриват, че... Вижте повече