nad.bg

Как действа NAD?

Как действа NAD?

Oще за това какво казва науката за това как действа NAD

В метаболизма никотинамидадениндинуклеотид участва в редокс реакции, несъществуващи електрони от една реакция към друга. По този начин кофакторът се съдържа в клетките в две форми:

NAD+ е намален окислител – той приема електрони от други молекули и става такъв. В тази реакция се образува НАДН, който след това може да се използва в качеството на Восстановител отдават електрони. Тези преносни електронни реакции – основна функция NAD. Въпреки това, той също се използва в други клетъчни процеси, като първо място като субстрат от ферменти в добавки или отстранени химически групи в или съответно от белки, в посттранслационни модификации. Поради важността на тези функции ферментите, участващи в метаболизма NAD, са мишенями за откриване на лекарства.

В организма NAD може да се синтезира от прости строителни блокове (de novo)

Също така от всеки триптофан или аспарагинова киселина, всеки случай на аминокислота; алтернативно, по-сложните компоненти на коферментите се извличат от питателни съединения, такива като ниацин; подобни съединения се образуват в резултат на реакции, разрушаващи структурата на НАД, осигуряващи пътя на спасението, което ги «рециркулира» обратно в съответната им активна форма.

NAD се преобразува в кофермент никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФ); неговият химически състав е много подобен химически състав НАД, въпреки че основно той играе ролята на кофактор в анаболния метаболизъм.

Извънклетъчните действия на NAD+

През последните години NAD+ също беше разпознат като извънклетъчна сигнална молекула, участваща в междуклетъчната комуникация. NAD+ се освобождава от невроните в кръвоносните съдове, пикочния мехур, дебелото черво, от невросекреторните клетки и от мозъчната синаптозома и се предполага, че е нов невротрансмитер, който предава информация от нервите към ефекторните клетки в гладкомускулните органи.

В растенията екстрацелуларният никотинамид аденин динуклеотид предизвиква резистентност към патогенна инфекция и е идентифициран първият екстрацелуларен NAD рецептор.

Необходими са допълнителни изследвания, за да се определят основните механизми на неговите извънклетъчни действия. Също и тяхното значение за човешкото здраве и жизнените процеси в други организми.

Може ли NAD+ да подобри ферлитета
Може ли NAD+ да подобри репродуктивните функции
Качеството на женските яйцеклетки зависи от... Вижте повече
терапията с NAD+
6 ефекта от терапията с NAD+
Терапията с NAD+ или никотинамид аденин динуклеотид е... Вижте повече
Всичко, което е важно да знаем за витамин B6
Всичко, което е важно да знаем за витамин B6
Витамин B6 е открит през 1926 г Как точно се е случило... Вижте повече
Как действа NAD?
Как действа NAD?
Oще за това какво казва науката за това как действа... Вижте повече
Предполагаеми, недоказани ползаи на NAD+
Предполагаеми, недоказани ползи на NAD+
енергията в човека се увеличава подобряване на... Вижте повече
Какво знаем за ролята на NAD в организма
Какво знаем за ролята на NAD в организма
Може да се каже, че когато приемаме NAD+ ние осигуряваме... Вижте повече
Ролята на NAD
Ролята на NAD
Според учените ролята на NAD се потвърждава и от факта,... Вижте повече
Повече информация за NAD+
NAD+
Отдавна известно вещество NAD+ NAD+ се оказа способно... Вижте повече
Процесът на възстановяване на мускулите
NAD+ Възстановява основния часовник за възстановяване на мускулите
Учените от Северозападния университет откриват, че... Вижте повече