nad.bg

NAD+ срещу NADH

В основата на трилионите клетки, изграждащи човешкото тяло, всяка от които хореографира безброй процеси, стои NAD+ срещу NADH (никотинамид аденин динуклеотид). Тази основна клетъчна молекула е изградена от същите градивни елементи като ДНК – нуклеотиди. Докато ДНК е изградена от милиарди нуклеотиди, NAD+ е доста малък – съставен е само от два. Но тук размерът няма значение – NAD+ обслужва толкова много жизненоважни функции в клетката, че без него не бихме оцелели.

Формула на NAD+ срещу NADH

NADH е много подобен на NAD+, единствената разлика е хидрида. Какво е хидрид? Хидридът е водороден атом с допълнителен електрон. Тоест, неутрално зареден водороден атом, който се държи върху отрицателно зареден електрон. Това дава на хидрида общ отрицателен заряд: Формула на NAD+ срещу NADH

H + e- = H-

Тук водородният атом е означен с Н, електронът с е-, а хидридът с Н-. Тъй като NAD+ е положително зареден, добавянето на хидрид към NAD+ молекула води до неутрално заредена NADH молекула:

NAD+ + H- = NADH

За да обобщим, разликата между NAD+ и NADH е хидрида. NADH е свързан с хидрид, а NAD+ не е. Важно е, че хидридът съдържа електрони и затова NAD+ се счита за носител на електрони. Формула на NAD+ срещу NADH обмен на вещества    NAD+ срещу NADH обмен на вещества