nad.bg

NAD+

Повече информация за NAD+

Отдавна известно вещество NAD+

NAD+ се оказа способно да се бори със стареенето на организма на човека.
Международен екип от учени изследва механизма на една от възможните причини за стареенето и откри ново свойство на отдавна известно вещество. Според тях откритието ще помогне в борбата със стареенето и ще може да предпази тялото от въздействието на радиацията.

Молекулата на ДНК – носител на генетична информация – няма абсолютна сила и се уврежда от различни фактори на околната среда, като ултравиолетово лъчение или радиация. Така че увреждането на ДНК не води до клетъчна смърт, има механизъм за възстановяване, тоест възстановяване на ДНК с помощта на комплекс от ензими, които коригират грешки в нуклеотидната последователност. С възрастта възстановяването се влошава и грешките в ДНК се натрупват.

Оносно витамина PARP1

Един от протеините, които играят важна роля в системата за възстановяване, PARP1, се оказа неспособен да участва в възстановяването на ДНК, ако се комбинира с друг протеин, DBC1. Както показа проучването, с възрастта активността на протеина PARP1 намалява, докато комплексът PARP1-DBC1 се открива все по-често.
Учените успяха да открият, че връзката на тези протеини нарушава NAD. Известно също като никотинамид аденин динуклеотид, е вещество, отдавна известно като носител на електрони в редокс реакции в метаболизма, като гликолиза. Но, както се оказа, функциите на NAD не се ограничават до преноса на електрони. Учените са установили, че NAD регулира и активността на протеините. Неговата молекула може да се свърже с DBC1 и по този начин да го „неутрализира“. Свързаният с NAD протеин вече не може да се свързва с PARP1 и да пречи на възстановяването.

Учените тестваха възможната роля на NAD

Ролята за подпомагане на възстановяването и проведоха тестове върху мишки. Те инжектираха стари мишки с NAD и установиха, че имат повишена активност на PARP1. Тест при мишки, изложени на гама лъчи, показа, че инжекциите с NAD намаляват увреждането на ДНК. Също и предпазват белите кръвни клетки от умиране.